Menu
EUR

Algemene voorwaarden

 

1.   Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, onder welke vorm dan ook, met de webshop (hierna genoemd “Babilo BV”). Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u automatisch deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing op bestellingen die na de datum van wijziging worden geplaatst.

 

2.   Identiteit

Deze website en webshop zijn eigendom van:

Babilo BV
Maatschappelijke zetel:         Kaalheide 45, 3040 Huldenberg, België

Uitbatingsadres:                   Brusselsesteenweg 9A, 3080 Tervuren, België

Telefoon: +32 (0)2 449 25 53
E-mailadres: [email protected]

Website: www.babilo.be
Ondernemingsnummer: BE 0701 751 052

Bankrekeningsnummer: BE10 0689 1074 0404

Openingsuren winkel in de Brusselsesteenweg zijn terug te vinden op onze website: www.babilo.be

 

3.   Beschikbaarheid van website

Babilo BV wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Babilo BV het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

4.   Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

Geen enkel gegeven of foto's van deze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Babilo BV.

Alle informatie op onze website wordt zorgvuldig door Babilo BV verzameld en gecontroleerd. Babilo BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie op de website en ook niet voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Babilo BV. Babilo BV kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

Ook al stelt Babilo BV alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan Babilo BV niet garanderen dat haar website virusvrij is. De gebruiker is geadviseerd om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en alle ontvangen informatie, software of documentatie te scannen op virussen.

 

5.   Links, inhoud en informatie van derden

De website kan links en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. Babilo BV is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze webpagina's. Babilo BV kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.

  

6.   Regels voor het gebruik van wachtwoorden en verantwoording

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet u elk misbruik vermijden van het wachtwoord dat u ontvangt voor gebruik van de website. Indien u vaststelt dat uw paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van uw paswoord gemaakt kan worden, dan dient u Babilo BV hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Babilo BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit misbruik van wachtwoorden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Babilo bv of een derde partij die voor Babilo BV werkt.

Babilo BV behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.

 

7.   Privacy

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Babilo BV mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten en afhandeling van de bestellingen. De koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan [email protected].

  

8.   Cookies

De website Babilo BV maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op je computer. We gebruiken deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website, zodat het niet nodig is je gegevens telkens opnieuw in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en op die manier ze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op je computer.

Je kan altijd je computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan je wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of als je gebruik wil maken van andere functies en diensten.

 

9.   Prijszetting

De verkoopprijzen zoals aangegeven op onze website/webshop zijn steeds in euro en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. De eventuele van toepassing zijnde verzendkosten staan telkens duidelijk aangegeven bij het afronden van de bestelling.

De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. Babilo BV is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

 

10.   Productinformatie

Babilo BV beschrijft elk artikel zo volledig en nauwkeurig mogelijk. Indien er zich schrijffouten voordoen dan berust dit op een menselijke fout en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De foto's die bij de artikelen getoond worden zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het artikel. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Babilo BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de aangeleverde technische informatie en beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers.

Babilo BV stelt alles in het werk om de producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

 

11.  Beschikbaarheid van uw artikel

Babilo BV kan de bestellingen verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraad. Standaard wordt een artikel enkel aangeboden op de webshop indien het artikel op voorraad is. Echter is het mogelijk dat een artikel tegelijkertijd online als in de winkel verkocht wordt. In het geval een door een online klant besteld product hierdoor niet op voorraad zou zijn, dan verbindt Babilo BV zich ertoe de klant hiervan telefonisch of via mail op de hoogte te brengen binnen een termijn van 3 dagen en de klant de keuze te laten om het artikel later nog te ontvangen, het artikel te annuleren of het artikel te vervangen door een soortgelijk artikel.

 

12.   Betalen

In de webshop kan er enkel online betaald worden. Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: mastercard, visa, bancontact, KBC, Belfius

We werken hiervoor samen met een veilig betalingssysteem Mollie. Voor meer info zie BETAALMOGELIJKHEDEN op onze website.

De aankoop is compleet zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra we voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever weigert om in te stemmen met de betaling, kan Babilo BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

13.   Leveringsmethode

Verzending

Binnenlandse verzendingen gebeuren via Bpost op het adres dat door de klant wordt ingevuld tijdens het bestelproces. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Voor verzending naar andere landen kan u ons steeds contacteren via [email protected].

Vanaf een bestelling van 100€ zijn er geen verzendkosten naar België. Bestellingen gedaan op werkdagen voor 14 uur, worden diezelfde dag verzonden. De levering zal plaatsvinden binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Moest het binnen die termijn niet lukken, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij anders afgesproken en of gecommuniceerd.

Doordat de klant aangeeft te opteren voor verzending, verklaart de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Bpost, deze zijn tevens terug te vinden via https://www.bpost.be/nl/terms-and-conditions.

Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant.

Babilo BV is verantwoordelijk voor het pakket tot deze bij de klant is geleverd. Nadien kan Babilo BV niet meer verantwoordelijk geacht worden betreffende de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

 

Afhaling

Indien de klant dit wenst kan de bestelling afgehaald worden in onze winkel gelegen te Brusselsesteenweg 9A, 3080 Tervuren. In dit geval zijn er uiteraard geen verzendkosten. Openingsuren zijn terug te vinden op onze website www.babilo.be.

 

14.  Retourrecht

Als het product niet aan de vereisten van de klant voldoet heeft deze het recht het product binnen de 14 dagen, na dag 1 levering te retourneren.

Enkel ongebruikte, onbeschadigde en voorzien van alle originele labels goederen kunnen geretourneerd worden. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.

De kosten voor het retourneren vallen volledig ten laste van de klant. Binnen 14 dagen nadat Babilo BV de artikelen heeft ontvangen zal Babilo BV de volledige aankoopprijs terugbetalen op het rekeningnummer waarmee de online aankoop betaald werd. De terugbetaling zal enkel geschieden indien de artikelen na inspectie opnieuw als verkoopbaar worden beschouwd.

Om de retour snel en correct uit te oefenen, dient de klant bij voorkeur de retour aan te melden via een e-mail naar [email protected] met duidelijke vermelding van het verkoopnummer, factuurnummer en de artikelcode van het artikel dat de klant wil retourneren of door het invullen van dit formulier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf.

Retouradres:
Babilo BV

Brusselsesteenweg 9A

3080 Tervuren, België

Uiteraard kan het artikel ook kosteloos teruggebracht worden naar onze winkel gelegen te Brusselsesteenweg 9A, 3080 Tervuren. Openingsuren zijn terug te vinden op onze website www.babilo.be

De klant kan in dit geval in ruil voor het artikel ofwel een geschenkbon ontvangen ofwel zal Babilo BV het bedrag terugstorten op het rekeningnummer waarmee de online aankoop betaald werd. Er wordt in geen geval cash geld teruggegeven in onze winkel.

Bij sommige producten en/of diensten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop:

  • Producten met een persoonlijk karakter of die speciaal volgens de wensen van de klant voorzien werden
  • Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum/cadeaubon
  • Sommige producten kunnen we niet  terugnemen om hygiënische redenen: zoals tutters, zuigflessen,borstkolven,natte doekjes, verzorgingsproducten en dergelijke indien de verpakking hiervan geopend werd
  • Als de producten door de consument zelf opgehaald worden in de winkel. De consument heeft hier de mogelijkheid de producten te bekijken, het betreft hier hier dan geen verkoop ‘op afstand’ meer.

 

15.  Garantie

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantietermijn van twee jaar  vanaf de datum van aankoop. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper Babilo BV hiervan binnen de 2 maanden vanaf vaststelling van het gebrek op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de  koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 jaar na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 2 jaar zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

16.  Kortingen

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.

Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties, cadeaubonnen en items op geboortelijsten.

 

17.  Recht om af te zien van de aankoop van goederen

De consument heeft het recht Babilo BV mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen. Deze termijn zal ingaan op het moment dat de goederen worden ontvangen door de consument.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen, en -indien mogelijk- in hun originele verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Babilo BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en - indien mogelijk- in hun originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen nadat de klant binnen de 14 dagen zijn of haar retour heeft aangevraagd.

Babilo BV zal de koper terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen. Deze termijn zal ingaan ofwel op het moment dat wij de goederen ontvangen, ofwel op het moment dat wij het verzendingsbewijs ontvangen, afhankelijk van welk moment het eerste valt. Babilo BV zal het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant zelf betaald heeft, tenzij de Klant instemt met een ander betaalmiddel.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande is Babilo BV niet gehouden tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij Babilo BV of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

 

18.   Intellectuele eigendom

Geen enkel gegeven of foto van deze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Babilo BV.

 

19.  Klachten en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Indien de klant toch opmerkingen zou hebben over de service en diensten van Babilo BV, kan dit gemeld worden via [email protected]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 

20.  Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor regeling van elk geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

 

 

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »